Magnus Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie: Młodzi NEET-owcy gotowi do działania, współfinansowanego z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Oferujemy:
1. IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA - w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdemu Uczestnikowi/czce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania,
2. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dopasowane do Uczestnika/czki i oczekiwań rynku pracy. W okresie szkoleń Uczestnik/czka otrzyma stypendium szkoleniowe, posiłki oraz  zwrot kosztów dojazdu.
3. STAŻE – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 3 - miesięcznych staży Uczestnik/czka nabędzie umiejętności i doświadczenia zawodowego, otrzyma też stypendium stażowe.
4. PORADNICTWO ZAWODOWE - w wyniku którego Uczestnicy/czki otrzymają profesjonalne portfolio, niezbędne do poszukiwania pracy.
5. POŚREDNICTWO PRACY – każdy Uczestnik/czka otrzyma 3 oferty pracy.
Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.
Ostatnie wolne miejsca
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
- w wieku 15 - 29 lat, bierne zawodowo, bezrobotne i niepełnosprawne, zamieszkałe na terenach powiatu ostródzkiego. Kryterium to jest weryfikowane na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania;
- bez kwalifikacji zawodowych lub z niskim wykształceniem (maksymalnie średnim).

 

Więcej informacji można uzyskać w   biurze projektu w Ostródzie, ul. 11 Listopada 9a, w godzinach 10.00 – 16.00 lub pod nr tel. 519 380 753, 511 809 464.

Wartość projektu: 991 000,00 zł
Okres realizacji projektu – od 10.05.2016r. do 09.10.2017r.